Categorie Richtlijn

Nieuwsberichten

02-11-2015: Belangrijke rol voor verpleegkundigen bij nieuwe richtlijnen en standaarden

Belangrijke rol voor verpleegkundigen bij nieuwe richtlijnen en standaarden VVN werkt geregeld mee aan de totstandkoming van nieuwe en vernieuwde zorgstandaarden en richtlijnen. Zo is de afdeling VVN Neuro Revalidatie intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Richtlijn Nieuwe of verergerde slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen in ziekenhuis of verpleeghuis. In de richtlijn is een zeer belangrijke rol voor de verpleegkundigen weggelegd, zegt Miriam Gruppelaar, verpleeg ...
lees bericht

Berichten

Richtlijn behandeling van tabaksverslaving

Eind 2004 zijn de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en een samenvatting daarvan gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van hetPartnership Stop met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector. Eind 2009 is een actualisering van de richtlijn gepubliceerd. Recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de huidige inzichten over de behandeling van tabaksverslaving vormden aanleiding vo ...
lees bericht

Richtlijn Multidisciplinaire diabeteszorg bij kwetsbare ouderen

Met de richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen verwachten we de diabeteszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen Ook diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De richtlijn onderbouwt waarom de behandeling van diabetes bij kwetsbare ouderen om een andere aanpak v ...
lees bericht

Richtlijn overdracht medicatie gegevens

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is definitief. Dit betekent dat bij elk voorschrijfmoment en bij spoedgevallen binnen 24 uur een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. Bij opname van een patint moet er een actueel medicatieoverzicht zijn, dat wordt opgevraagd bij de apotheek. Dit overzicht moet door een gesprek met de patint worden geverifieerd. Dit geldt voor spoed, voor geplande opnames en voor poliklinische behandelingen. Vervolgens moet bij ontsla ...
lees bericht

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD

Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 8.000 mensen aan de gevolgen van COPD. Uit onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van zorg minder goed georganiseerd blijkt te zijn dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Daarnaast was er voor deze groep patinten nog geen richtlijn. Daar is nu verandering in gekomen met het uitbrengen van de richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplina ...
lees bericht

Richtlijn pijn bij kwetsbare ouderen

In 2030 zijn er naar verwachting vier miljoen 65+ers in Nederland. Onder deze mensen is een groep met verhoogde kwetsbaarheid. Deze kwetsbare ouderen zijn vanoverwegend hoge tot zeer hoge leeftijd en hebben vaak (verschillende) chronische aandoeningen met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen. Hierdoor kunnen zij tijdelijk of blijvend niet zelfstandig functioneren. Chronische pijn is een zeer veel voorkomend probleem bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verbli ...
lees bericht

Voedingsrichtlijn NDF

Eind 2010 werd de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes gepresenteerd. Nu is er ook de NDF Voedingsrichtlijn in het kort. Een handige samenvattingskaart die de professional moet helpen bij het toepassen van de richtlijn in de praktijk. Voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. Goede voedingsadviezen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en het risico op complicaties verkleinen. De evidence based NDF Voedingsrichtlijn is de basis voo ...
lees bericht