Categorie PVH

Berichten

Competentieprofiel PVH 2018

Het competentieprofiel PVH 2018 is van kracht! Hoog-complexe zorg door huisartsenteam Steeds vaker wordt hoog-complexe zorg niet in het ziekenhuis geleverd, maar in de nabijheid van de patint. Patinten blijven bovendien steeds korter onder controle van de specialist in het ziekenhuis. Daardoor worden hogere eisen gesteld aan de teams in de huisartsenzorg. Denk aan oncologische of palliatieve zorg en zorg voor kwetsbare ouderen met combinaties van aandoeningen. Een expertgroep, waarvan ...
lees bericht

Expertgroep SSFH werkt aan verdere uitwerking competentieprofiel PVH

In 2016 heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties praktijkondersteuners (POH) nodig hebben en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). De expertgroep bestaat uit de volgende organisaties: LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de VVN PVK/POH, NVvPO en NVDA. Na intensief overleg is in het voorjaar 2017 hieruit het herziene competentieprofiel POH voortgekomen ...
lees bericht