Categorie CAO

Nieuwsberichten

04-10-2015: Moeizame hervatting cao-onderhandelingen Gehandicaptenzorg na time-out

Op 14 september zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Gehandicaptenzorg na een time-out van ongeveer 3 maanden hervat. Een cao-akkoord lijkt nog niet veel dichterbij gekomen. Korte terugblik Begin dit jaar hebben we onze leden gevraagd wat voor zaken (beter) moeten worden geregeld in een nieuwe cao. De werkgevers hebben hierop in juni een bod gedaan. Dit was in onze ogen echter volstrekt onvoldoende. We hebben de werkgevers aangegeven een time-out te willen, zodat we dit bod aa ...
lees bericht

Berichten

CAO Huisartsenzorg 2014/2015

De Cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. De Cao Huisartsenzorg geldt van 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2015. Klik hier voor het downloaden van de CAO
lees bericht

Nieuwsbrief juni 2011

Jaarcongres 15 september 2011 15 september 2011 is het weer zover, ons jaarlijkse congres! Het belooft dit jaar een speciaal congres te worden, dat zich onderscheidt van alle andere congressen op inhoud en kwaliteit. Op dit congres kunt u drie workshops bezoeken van 1,5 uur per workshop. De workshops hebben een inhoudelijke verdieping door een deskundige spreker en praktische tips door een ervaren praktijkverpleegkundige/ondersteuner. U kunt zichhierinschrijven voor het jaarcongres. ...
lees bericht

Principeakkoord CAO huisartsenzorg 1 maart 2015 t/m 1 maart 2017

2 september 2015 Na een langdurig onderhandelingstraject dat door de werknemerspartijen in het voorjaar van 2015 voor een aantal maanden was opgeschort hebben partijen uiteindelijk een goed resultaat neergezet. We zijn een cao overeengekomen voor de duur van twee jaar; van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Een aantal verbeteringen gaan voor jou dus met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2015. Gedurende de looptijd van de cao gaan de lonen gemiddeld met 3,75% omhoog. Meer punten kun ...
lees bericht