V&VN praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Donderdag 27 september 2007 heeft de ledenraad van de V&VN haar goedkeuring gegeven voor het oprichten van een eigen afdeling: V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners.  

Dit betekent dat de werkzaamheden van de sectie praktijkverpleegkundigen niet meer onder de vlag van de V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen (voorheen LVW) worden uitgevoerd. Het starten van een eigen afdeling onder de V&VN resulteert dat we sneller en slagvaardiger kunnen werken.  Sinds oktober 2001 bestaat de beroepsgroep voor praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners al, opererend onder de vlag van de LVW. 
 
Wat is de V&VN
De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundige en verzorgende professionals in de zorg. V&VN is een gesprekspartner van VWS, de LHV, de NHG, de HBO-Raad en andere, voor onze doelgroep, belangrijke organisaties. 
Er zijn al 41 verpleegkundige en/of verzorgende groepen \'gekoppeld\' bij de V&VN. Bijvoorbeeld V&VN Nurse Practitioners, V&VN Longverpleegkundigen en V&VN Geriatrie Verpleegkundigen. Samen krijgen we meer gedaan, dan afzonderlijk. 

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Dé belangenbehartiger voor beide beroepsgroepen

Onze kernwaarden

 • Wij vinden het belangrijk dat praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners invloed hebben op kwaliteit, professionalisering en opleiding binnen de huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum,  verpleeghuis, verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra.
 • Wij hebben samenwerkingsverbanden met huisartsenorganisaties, Verenso en andere beroepsorganisaties.
 • Wij participeren in de CAO-onderhandelingen.
 • Wij hebben een Kwaliteitsregister met een aanbod van een paar duizend opleidingen, bijscholingen en symposia.

Profiel

Als beroepsvereniging werken we mee aan professionalisering van de zorg binnen de huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, het verpleeghuis, verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra. Dit betreft met name de zorg voor patiënten/bewoners met een chronische aandoening, maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg is de vereniging actief.

We streven naar meer kennis en deskundigheid binnen de beroepsgroepen; daarnaast naar meer bekendheid en waardering voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Dit doen we door middel van:

 • ons vakblad 'TPO/De Praktijk';
 • ons jaarlijkse landelijke congres, gehouden op de 3de donderdag van september;
 • het ontwikkelen van een actueel beroepscompetentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner;
 • het onderhouden van contact met netwerkcoördinatoren uit het hele land;
 • het organiseren van expertmeetings over het bevorderen van kwaliteit en competenties met diverse hogescholen.
 • de website: www.pvkpoh.nl en www.platformouderenzorg.nl
 • twitter: @pvkpoh en @pfouderenzorg

We werken bovendien samen met:

 • de beroepsverenigingen voor doktersassistenten (NVDA), diabetesverpleegkundigen, longverpleegkundigen en hart- en vaatverpleegkundigen;
 • verschillende (huis)artsenorganisaties (CAHAG, DIHAG, LHV, NHG, Verenso) en patiëntenorganisaties;
 • de Long Alliantie Nederland (LAN), Platform Vitale Vaten, Nederlands Diabetes Federatie, Partnerschip Stoppen met Roken;
 • de voorbereidingscommissie voor de cao-onderhandelingen;
 • zorgverzekeraars.

Een beroepsvereniging kan veel kracht uitstralen en invloed uitoefenen. Onze kracht neemt toe als we kunnen spreken uit naam van een grotere groep praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Het is daarom van belang dat jij ook lid wordt!

 

 

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.