Xpert cursus Ouderenzorg

01-11-2018 16:30
08-11-2018 21:30
Locatie: Nieuwegein

In april 2018 zal de Xpert-cursus Ouderenzorg voor de derde keer van start gaan. De Xpert-cursus richt zich op verdieping en verbreding van de vakkennis van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.

De Xpert-cursus Ouderenzorg bestaat uit 2 avonden (modules) waarin in totaal 4 onderwerpen aan de orde komen. Per avond (module) wordt 4,5 uur effectief onderwijs aangeboden, totaal dus 9 uur onderwijs.

OPZET AVOND:

16.00 uur       Ontvangst 
16.30 uur       Inhoudelijk programma  
18.45 uur       Pauze (inclusief soep & broodjes) 
19.15 uur       Inhoudelijk programma  
21.30 uur       Einde

ONDERWERPEN:

 • Module 1 (4,5 uur onderwijs)
  • Inleiding Ouderenzorg
   Spreker: Louis Hahn, specialist ouderengeneeskunde, Woonzorgcentra Flevoland
  • Veranderend gedrag: dementie, delier & depressie
   Spreker: Debby van Rhijn, gz-psycholoog, Zorgspectrum Nieuwegein 
 • Module 2 (4,5 uur onderwijs)
  • Polyfarmacie 
   Spreker: N.n.b. 
  • Verdieping dementie
   Spreker: Jan van der Hammen, trainer/ acteur Ervarea (van origine verpleegkundige ouderenzorg)
TOELICHTING ONDERWERPEN:

Inleiding Ouderenzorg
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschil in ouderengeneeskunde versus huisartsengeneeskunde
 • Relevante maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, rol overheid etc.) in relatie tot ouderenzorg. 
 • Wat houdt SCALM zorg precies in: hoe werk ik Systematisch, Cyclisch, Actief, Langdurig en Multidisciplinair? 
 • Hoe ga je om met functionele diagnostiek en hoe pas ik dit toe in de huisartsenpraktijk via de SAMPC (Somatisch, ADL, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief). Dit wordt besproken aan de hand van een casus. 
 • Daarnaast zal nav de werkwijze in de praktijk in Lelystad een voorbeeld geschetst worden over de mogelijkheden/ consulten met bijbehorende psychodiagnostiek. Hoe pak je dit aan als POH/PVK samen met een SO? Hoe zorg je voor het opzetten van een goede samenwerking/ MDO? 
 • Tevens zal er aandacht besteed worden aan Advance Care Planning: een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen en er zal aandacht besteed worden aan shared decision making, hoe kom je tot een gezamenlijke besluitvorming. 

Veranderend gedrag; depressie, delier en dementie 
Bij ouderen zijn het vaak de familieleden die bij de huisarts aankloppen omdat zij signaleren dat het gedrag van de oudere verandert. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor gedragsverandering. De drie belangrijkste oorzaken worden in deze module onder de loep genomen. Er wordt aandacht besteed aan:

 • Herkennen van signalen van dementie, delier en depressie
 • Diagnostiek van dementie, delier en depressie en de rol van de huisarts en POH/PVK hierin. Welke overlap van symptomen is er tussen deze ziektebeelden en hoe kan toch onderscheiden worden wat er aan de hand is?
 • Behandeling van dementie, delier en depressie: welke behandeling is er mogelijk en welke behandelaren kunnen bijdragen aan de behandeling?
 • Psycho-educatie is altijd het begin van behandelen en verandering, en derhalve van groot belang. Welke uitleg en adviezen over dementie, delier en depressie kan de POH/PVK aan de client en het systeem geven?

 


Polyfarmacie
Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Wat is polyfarmacie
 • Effect van een medicatiereview (voorbeelden uit de praktijk)
 • Aandachtspunten bij ouderenzorg (patiënten variëren 65 tot 100+)
 • STRIP-methodiek bespreken
 • Bespreken van de meest voorkomende medicatie gerelateerde problemen + uitkomst
 • Hoe werk ik samen met apotheek? Rol van de Praktijkverpleegkundige / praktijkondersteuner
 • Medicatiereviews: hoe pak je dit gestructureerd op

Verdieping dementie
Aan de hand van voorbeelden/ casuïstiek zullen de volgende items worden besproken. 

 • Omgaan met mensen met dementie
 • Verdieping van het ziektebeeld 
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Samenwerken met mantelzorgers en het netwerk van de cliënt.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.