V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws April 2018

 


Aanpassing cursusdata Xpertcursussen

Van enkele Xpertcursussen zijn de data aangepast.
Het betreft:
Xpertcursus Hart- en Vaatziekten 07 en 21 juni
Xpertcursus Nierinsufficëntie 04 en 11 oktober
Xpertcursus Ouderenzorg 01 en 08 november


Ali Oulad zoekt een stageplek voor minimaal 8 uur per week in de regio Utrecht-Veenendaal-Arnhem. Wie helpt hem?
klik hier voor meer informatie


24 mei 2018, Congres ‘De mond niet vergeten, gaat door!’ 
 
Op donderdag 24 mei 2018 wordt het landelijke multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!' gehouden: voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Thema: de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen bevorderen.
Speciaal voor leden van V&VN: de eerste 50 aanmeldingen betalen geen deelnamekosten!
 

 

Bent u praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk?

Het UMCG onderzoekt op dit moment het effect van de URinControl-app, een app met behandelprogramma’s voor stress- en urgency urine incontinentie bij vrouwen.

Meer informatie lees je hier


Helpt u de Long Alliantie Nederland met het ontwikkelen van het meta-plan therapietrouw?

Uit onderzoek is gebleken dat de therapieONtrouw onder COPD-patiënten gemiddeld hoger is dan bij andere patiënten met een chronische ziekte.
Om de therapietrouw van COPD-patiënten te verbeteren, is de LAN bezig met het ontwikkelen van het meta-plan therapietrouw.

Om meer inzicht te krijgen in hoe de hulpverleners therapietrouw bij COPD-patiënten bevorderen, wil LAN één-op-één interviews houden met hulpverleners.

Lees hier hoe u daaraan kunt bijdragen.


NATIONAAL POH CONGRES - 30 MEI 2018

Thema: Persoonlijke leiderschap