V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Oktober 2019

Minister besluit over overgangsregeling voor verpleegkundigen

Op woensdag 5 juni jl heeft minister Bruins zijn besluit bekend gemaakt over de overgangsregeling voor verpleegkundigen.
De overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. De afgelopen jaren heeft V&VN gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor - naast hbo-opgeleide verpleegkundigen - ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister heeft nu besloten tot een brede overgangsregeling, zónder toetsing vooraf. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Lees meer in het nieuwsbericht van V&VN.
 

Vanzelfsprekend is informatie te vinden op www.venvn.nl/beroepsprofielen.


Brandbrief aan Minister Bruins

Wij ontvangen regelmatig berichten van leden die zich zorgen maken over hun positie als de Wet Big ll wordt ingevoerd.
En terecht, want wij als bestuursleden, maar ook als collega’s werkzaam zijn als praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben deze zorg zelf ook. In de afgelopen maanden hebben we ons standpunt dan ook regelmatig bij V&VN onder de aandacht gebracht.
Vorige week hebben wij een brief gestuurd aan de heer B. Bruins, minister voor Medische Zorg.
Wij hopen dat de heer Bruins nog tot inkeer komt en de Wet BIG ll niet door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, en dat deze brief daartoe bijdraagt. Eventueel antwoord van de minister zullen we met jullie delen.

Als bestuur van de afdeling Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) willen wij graag onze zorgen uitspreken over de nieuwe Wet Big ll. Hierbij spreken wij namens de achterban die wij vertegenwoordigen: doktersassistenten, MBOInservice en HBO-verpleegkundigen. Velen daarvan zijn jaren geleden  opgeleid, hebben een MBOdiploma  Inservice opleiding of een HBO-diploma van vóór 2012 en hebben diverse post-HBO opleidingen gevolgd. Zij zijn op dit moment werkzaam in de functie van Praktijkverpleegkundige of Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. 

Wij ontvangen veel signalen en berichten van leden die het niet kunnen verkroppen dat hun MBOvooropleiding met daarbij de jarenlange bij- en nascholingen op post-HBO-niveau niet wordt erkend als regie-verpleegkundige. Dit leidt tot demotivatie, waarbij leden aangeven de zorg (en in ons geval, de huisartspraktijk en verpleeghuis) te verlaten.  

In de Wet BIG ll wordt nu de functie van verpleegkundige gedifferentieerd. Wij zijn van mening dat in de basis is elke verpleegkundige een verpleegkundige is, zoals artsen in de basis arts zijn. De vraag doet zich dan voor waarom er binnen BIG ll wel onderscheid wordt gemaakt tussen verpleegkundigen, maar dit niet geldt voor artsen. Een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Kunt u dat wel?  

Toegespitst op de huisartsenpraktijk willen wij onder uw aandacht brengen dat de opleiding tot  HBO-V verpleegkundige niet voorziet in uitstroom naar de huisartsenpraktijk. De HBOverpleegkundige wordt theoretisch  breed geschoold. De praktijk is echter, dat deze is gericht op de wijkverpleging en ziekenhuizen. Wij krijgen van de opleidingen te horen dat stages in een huisartsenpraktijk niet mogelijk zijn. Wij vinden dat een zeer onterecht uitsluiting. De instroom van verpleegkundigen  in de huisartsenpraktijk wordt hierdoor ernstig beperkt. Met als bijkomstigheid dat de doorgroeimogelijkheden van huidige verpleegkundigen en praktijkondersteuners eveneens zeer beperkt zijn. Namens onze achterban pleiten wij dan ook voor een uniform assessment voor verpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk.  

Wij verzoeken u dringend uw visie op de functiedifferentiatie te heroverwegen.  

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur 
Gertrud van Vulpen-Handels voorzitter V&VN afd Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners 

 

Naar aanleiding van de ontstane onrust over de wet BIG ll besluit minister Bruins de wet nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Hij geeft de betrokken partijen de mogelijkheid de overgangsregeling aan te passen.


Ledenenquete BIG II

in augustus hebben wij als afdeling een peiling onder onze leden gehouden. Hierop is massaal gereageerd. Een respons van 51,5%! De antwoorden geven een goed beeld hoe praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners denken over het ?wetsvoorstel BIG II. Leden van de afdeling hebben inmiddels de resultaten via de e-mail ontvangen.
V&VN gaat in oktober ook een uitgebreide enquête houden onder alle leden. Wij willen daar zeker vragen aan toevoegen die juist voor onze beroepsgroep van belang zijn. Als dat niet kan, dan zullen we zelf ook nog enkele vragen aan jullie voorleggen.
In ieder geval willen wij het advies meegeven om de enquete ook weer massaal in te vullen.
We houden jullie op de hoogte


Zorg op de Juiste Plek organiseert workshopavond: Samenwerken in de wijk

Op woensdag 30 oktober vindt in Nijmegen de workshopavond ‘Samenwerken in de wijk’ plaats. Gedurende deze avond staat de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein centraal. Steeds vaker hebben zorggebruikers meervoudige, complexe problemen. Problemen die niet alleen medisch van aard zijn, maar soms ook sociale ondersteuning behoeven. Samenwerking tussen verschillende professionals is daarom cruciaal. Zorgverleners kunnen elkaar versterken, waardoor zorggebruikers sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Deelname is gratis.
lees hier meer.


Zorgstandaard Tabaksverslaving

Kort geleden is de Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd. V&VN heeft deze standaard geautoriseerd. De twee publicaties zijn hier te downloaden:

Zorgstandaard Tabaksverslaving

Zorgstandaard Tabaksverslaving Bureaukaart


Doe mee: test de handreiking Dementie

Om de handreiking goed te kunnen testen, is het Trimbos op zoek naar 45 verpleegkundigen en verzorgenden om mee te doen. Zij kunnen werkzaam zijn in de thuissituatie, huisartsenzorg, ziekenhuis of verpleeghuiszorg. Het maakt niet uit of zij dagelijks met mensen met dementie werken, of niet. Er kunnen meerdere deelnemers werkzaam zijn bij dezelfde organisatie.

Wat houdt de test in? - Deelname aan een startbijeenkomst in januari, waarin u uitleg krijgt over de handreiking en de test en u uw verwachtingen deelt. - Gedurende 12 weken uittesten van de handreiking in de praktijk - Deelname aan een slotbijeenkomst in april, waarin u uw ervaringen over het gebruik deelt. Voor uw deelname ontvangt u €150.

Waar en wanneer? Startbijeenkomsten zijn gepland op:

- Dinsdag 21 januari 2020, 09.30-11.30 uur
- Donderdag 23 januari, 15.00-17.00 uur
- Maandag 20 april 2020, 15.00-17.00 uur
- Donderdag 23 april 2020, 09.30-11.30 uur

De bijeenkomsten zijn allemaal op het Trimbos-instituut in Utrecht. Het is de bedoeling dat u bij één startbijeenkomst en één slotbijeenkomst aanwezig bent.

Aanmelden kan rechtstreeks via Marjolein Veerbeek mveerbeek@trimbos.nl

 


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>