V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws Januari 2018

 


Nieuws vanuit de afdeling


Wet BIG, internetconsultatie

We hebben er lang op moeten wachten, maar op 21-12-17 heeft het ministerie van VWS het wetsvoorstel (aanpassing wet BIG II) gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Het wetsvoorstel beoogt o.a. het opnemen van de regieverpleegkundige in de BIG-wet, het uitbreiden van de eisen voor herregistratie en het moderniseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige. De standpunten van V&VN op het Wetsvoorstel vindt u op www.venvn.nl.

Zelf meedoen met de internetconsultatie kan via https://www.internetconsultatie.nlbigii