V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws Oktober 2018

Congres Groot Succes

Op 27 september jl hield onze afdeling weer het jaarlijkse congres voor praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals in de huisarts- en verpleeghuiszorg.
Ruim 250 deelnemers uit het hele land kwamen naar Amersfoort om deel te nemen aan een van de vele workshops, om te netwerken en om collega's te ontmoeten.
Ik heb weer veel nieuws gehoord, Een leuke opfrisser van mijn kennis, Zeer nuttig waren veel gehoorde opmerkingen.

Blokkeer 19 september 2019 alvast in jouw agenda!

Nieuw Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht

Er komt een nieuwe verpleegkundige rol bij in de huisartsenzorg: Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Het competentieprofiel is op donderdag 28 juni officieel getekend. De functieomschrijving én waardering laten echter nog op zich wachten.

De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag. Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische PVH. De geboden zorg door de PVH is daarbij een aanvulling op die van de POH. Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen. Het competentieprofiel en eindtermen van de functie POH zijn eerder dit jaar geactualiseerd.

Lees meerStroomschema opleidingsroutes functie PVH

In het schema staan de verschillende opleidingsroutes tot de functie van PVH weergegeven.

De functie PVH sluit aan bij de nieuwe Bachelor of Nursing 2020 (BN 2020), die in 2016 bij de huidige HBO-V-opleidingen van start zijn gegaan. Het competentieprofiel PVH 2018 geeft helderheid welke aanvullende competenties een BN2020 nodig heeft om toegerust te zijn voor de PVH-functie. 

Momenteel vindt er politieke besluitvorming plaats ten aanzien van de aanpassing in de wet BIG (Wetsvoorstel BIG-II, regieverpleegkundige). De uitkomst van deze landelijke besluitvorming heeft invloed op de toelating van MBO-V en inservice opgeleiden met vervolgopleidingen op hbo werk- en denkniveau, tot de opleiding PVH. 

Klik hier voor het schema en de uitleg daarbij


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>