V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuw: Xpert-cursus Ouderenzorg

In oktober vindt de nieuwe Xpert-cursus Ouderenzorg plaats.   

De Xpert-cursus is een verdiepingscursus die speciaal ontwikkeld is voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner met enige werkervaring.

Tijdens de Xpert-cursus Ouderenzorg komen belangrijke onderwerpen aan bod zoals casefinding/ screening, kwetsbaarheid, veranderend gedrag en polyfarmacie.
Vanuit verschillende disciplines worden veel voorkomende ziektebeelden als dementie, delier en depressie belicht. 

De Xpert-cursus vindt plaats in Amersfoort op 11 & 25 oktober.

Klik hier voor meer informatie