V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Ook dit jaar willen we je uitnodigen voor het jaarcongres van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Jouw vereniging is er weer in geslaagd boeiende, interessante en leerzame onderwerpen te programmeren. Nieuw dit jaar is dat het congres wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)!

Kom ook je kennis verhogen, praktische tips halen en gezellig netwerken. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijk gehandicaptenzorg of de verpleeghuiszorg. 
Neem je collega’s mee, het congres is voor leden en niet-leden. Iedereen is welkom! 
 
Klik hier voor het volledige programma