V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

April 2019

Jaarcongres 2019

Datum: 19 september 2019
Plaats: Amersfoort 

Ook dit jaar willen we u uitnodigen voor het jaarcongres van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dit jaarcongres is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijkgehandicaptenzorg, asielzoekerscentra of de verpleeghuiszorg.

Tijdens deze dag is er een ruime keuze uit workshops met interessante onderwerpen. Zo zijn er workshops over diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, maar ook over dementie, nierfunctiestoornissen, hartfalen en COPD, autisme bij ouderen, advanced care planning, pijnbehandeling en voeding. 

Voor alle informatie over de inhoud, de workshops en de sprekers en om uzelf in te schrijven voor deze dag, die u niet mag missen…….. ga naar: www.scholingpvkpoh.nl


 

“Uw mening als zorgverlener telt!"

Voor de CONNECT-studie zijn het Trimbos-instituut en Leids Universitair Medisch Centrum op zoek naar deelnemers. Het doel van deze studie is om een strategie te ontwikkelen en testen die ervoor zorgt dat patiënten vanuit de eerste lijn vaker terecht komen bij bewezen effectieve stoppen-met-roken begeleiding. De strategie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van nationale doelstellingen op weg naar een Rookvrije Generatie. Tijdens een groepsinterview zult u met collega’s praten over de nieuwe strategie.

Wilt u meedenken?
Wij zijn op zoek naar huisartsen, praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners, doktersassistenten, (zelfstandige) stoppen-met-roken coaches en apothekers.

Het groepsinterview zal in de avond plaatsvinden op het Trimbos-instituut (Utrecht) of in het LUMC (Leiden) tussen april en juni 2019. Wij kunnen uw reiskosten vergoeden.

Mail voor meer informatie en/of aanmelding naar connect-studie@trimbos.nl

Mocht u geen deel willen of kunnen nemen aan een groepsinterview, maar bent u wel geïnteresseerd in ons onderzoek en neemt u deel aan een FTO-groep? Wij zoeken ook nog FTO-groepen die in een later stadium mee willen doen aan de pilot (augustus tot oktober 2019) of trial (vanaf januari 2020) waarin de nieuwe strategie wordt getest in de praktijk.

U kunt ook mailen als u geïnteresseerd bent in deelname aan de pilot/trial. Wij zullen te zijner tijd contact met u opnemen en uitgebreidere informatie verstrekken.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: connect-studie@trimbos.nl


Zorgstandaard Tabaksverslaving

Kort geleden is de Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd. V&VN heeft deze standaard geautoriseerd. De twee publicaties zijn hier te downloaden:

Zorgstandaard Tabaksverslaving

Zorgstandaard Tabaksverslaving Bureaukaart


 

IJken van de spirometer

Voorheen waren er twee mogelijkheden om je spirometer te ijken. De biologische ijking en het ijken met een ijkspuit.

Jarenlang heeft men bij de bij de CASPIR-cursus de aanbeveling gedaan om bij gebrek aan een ijkspuit in ieder geval een biologische ijking uit te voeren. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat dit niet zinvol is. De parameters (volumina en flow) waarop geijkt wordt, kunnen in de tijd bij één persoon dusdanig variëren dat het niet betrouwbaar genoeg is om hier de spirometer mee te ijken.

Wilma Buesink geeft uitleg.

lees meer>>


Hier vind je direct het programma en overige informatie (accreditatie/ kosten), als ook de mogelijkheid voor aanmelden.


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>