V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Juli 2019

Jaarcongres 2019

Datum: 19 september 2019
Plaats: Amersfoort 

Ook dit jaar willen we u uitnodigen voor het jaarcongres van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dit jaarcongres is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijkgehandicaptenzorg, asielzoekerscentra of de verpleeghuiszorg.

Tijdens deze dag is er een ruime keuze uit workshops met interessante onderwerpen. Zo zijn er workshops over diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, maar ook over dementie, nierfunctiestoornissen, hartfalen en COPD, autisme bij ouderen, advanced care planning, pijnbehandeling en voeding. 

Voor alle informatie over de inhoud, de workshops en de sprekers en om uzelf in te schrijven voor deze dag, die u niet mag missen…….. ga naar: www.scholingpvkpoh.nl


Minister besluit over overgangsregeling voor verpleegkundigen

Op woensdag 5 juni jl heeft minister Bruins zijn besluit bekend gemaakt over de overgangsregeling voor verpleegkundigen.
De overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. De afgelopen jaren heeft V&VN gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor - naast hbo-opgeleide verpleegkundigen - ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister heeft nu besloten tot een brede overgangsregeling, zónder toetsing vooraf. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Lees meer in het nieuwsbericht van V&VN.
 

Vanzelfsprekend is informatie te vinden op www.venvn.nl/beroepsprofielen.


Brandbrief aan Minister Bruins

Wij ontvangen regelmatig berichten van leden die zich zorgen maken over hun positie als de Wet Big ll wordt ingevoerd.
En terecht, want wij als bestuursleden, maar ook als collega’s werkzaam zijn als praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben deze zorg zelf ook. In de afgelopen maanden hebben we ons standpunt dan ook regelmatig bij V&VN onder de aandacht gebracht.
Vorige week hebben wij een brief gestuurd aan de heer B. Bruins, minister voor Medische Zorg.
Wij hopen dat de heer Bruins nog tot inkeer komt en de Wet BIG ll niet door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, en dat deze brief daartoe bijdraagt. Eventueel antwoord van de minister zullen we met jullie delen.

Als bestuur van de afdeling Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) willen wij graag onze zorgen uitspreken over de nieuwe Wet Big ll. Hierbij spreken wij namens de achterban die wij vertegenwoordigen: doktersassistenten, MBOInservice en HBO-verpleegkundigen. Velen daarvan zijn jaren geleden  opgeleid, hebben een MBOdiploma  Inservice opleiding of een HBO-diploma van vóór 2012 en hebben diverse post-HBO opleidingen gevolgd. Zij zijn op dit moment werkzaam in de functie van Praktijkverpleegkundige of Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. 

Wij ontvangen veel signalen en berichten van leden die het niet kunnen verkroppen dat hun MBOvooropleiding met daarbij de jarenlange bij- en nascholingen op post-HBO-niveau niet wordt erkend als regie-verpleegkundige. Dit leidt tot demotivatie, waarbij leden aangeven de zorg (en in ons geval, de huisartspraktijk en verpleeghuis) te verlaten.  

In de Wet BIG ll wordt nu de functie van verpleegkundige gedifferentieerd. Wij zijn van mening dat in de basis is elke verpleegkundige een verpleegkundige is, zoals artsen in de basis arts zijn. De vraag doet zich dan voor waarom er binnen BIG ll wel onderscheid wordt gemaakt tussen verpleegkundigen, maar dit niet geldt voor artsen. Een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Kunt u dat wel?  

Toegespitst op de huisartsenpraktijk willen wij onder uw aandacht brengen dat de opleiding tot  HBO-V verpleegkundige niet voorziet in uitstroom naar de huisartsenpraktijk. De HBOverpleegkundige wordt theoretisch  breed geschoold. De praktijk is echter, dat deze is gericht op de wijkverpleging en ziekenhuizen. Wij krijgen van de opleidingen te horen dat stages in een huisartsenpraktijk niet mogelijk zijn. Wij vinden dat een zeer onterecht uitsluiting. De instroom van verpleegkundigen  in de huisartsenpraktijk wordt hierdoor ernstig beperkt. Met als bijkomstigheid dat de doorgroeimogelijkheden van huidige verpleegkundigen en praktijkondersteuners eveneens zeer beperkt zijn. Namens onze achterban pleiten wij dan ook voor een uniform assessment voor verpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk.  

Wij verzoeken u dringend uw visie op de functiedifferentiatie te heroverwegen.  

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur 
Gertrud van Vulpen-Handels voorzitter V&VN afd Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners 

 


Naar aanleiding van de ontstane onrust over de wet BIG ll besluit minister Bruins de wet nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Hij geeft de betrokken partijen de mogelijkheid de overgangsregeling aan te passen.

 


Meer kennis over sport en bewegen

Voldoende bewegen draagt sterk bij aan een betere gezondheid. Preventief, maar ook om ziektelast te verlagen. Kennis over sport en bewegen is daarom essentieel voor het werk in vele domeinen, zoals in de zorg, maar ook binnen gemeenten en onderwijs. Kenniscentrum Sport brengt actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen samen met succesvolle ervaringen uit de praktijk. Kenniscentrum Sportmaakt kennis praktisch bruikbaar en helpt professionals bij hun vraagstukken, keuzes en doelen. Kenniscentrum Sport heeft ook informatie voor de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld met 10 tips voor zorgverleners over samenwerking met sportaanbieders en een hulpmiddel als de Beweegcirkel om het gesprek met patiënten over bewegen te voeren. Maar ook door het aanbieden van workshops, het delen van kennis of het zoeken naar een onderbouwd antwoord op vragen. Meer weten over Kenniscentrum Sport en de mogelijkheden die zij kunnen bieden? Neem dan contact op met Ben van Koningsveld (ben.vankoningsveld@kcsport.nl; 06- 20262125

lees meer>>


Zorgstandaard Tabaksverslaving

Kort geleden is de Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd. V&VN heeft deze standaard geautoriseerd. De twee publicaties zijn hier te downloaden:

Zorgstandaard Tabaksverslaving

Zorgstandaard Tabaksverslaving Bureaukaart


De Mond Niet Vergeten

De mond niet vergeten! zet zich in om de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen thuis te verbeteren. We zijn inmiddels gestart met de landelijk uitrol van ons programma. Op de website van DMNV leest u meer over de laatste activiteiten en relevante nieuwsberichten. 


Hier vind je direct het programma en overige informatie (accreditatie/ kosten), als ook de mogelijkheid voor aanmelden.


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>