V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Januari 2019


 

Nieuw Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht

Er komt een nieuwe verpleegkundige rol bij in de huisartsenzorg: Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Het competentieprofiel is op donderdag 28 juni officieel getekend. De functieomschrijving én waardering laten echter nog op zich wachten.

De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag. Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische PVH. De geboden zorg door de PVH is daarbij een aanvulling op die van de POH. Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen. Het competentieprofiel en eindtermen van de functie POH zijn eerder dit jaar geactualiseerd.

Lees meer


'Help de dokter met een goed gesprek'

Nieuwe impuls voor Samen Beslissen   

Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met het  campagne-initiatief ??Help de dokter met een goed gesprek. ?? Hiermee  nodigen huisartsen en praktijkondersteuners hun  patiënten uit tot  samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief past binnen de  campagne ??Betere zorg begint met een goed gesprek ?? die in 2016  binnen ziekenhuizen is gestart.     
 
Zorgprofessionals kennen het belang van Samen Beslissen. Behandelingen  slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun  behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste  zorg te komen, hebben huisarts/POH en patiënt elkaar nodig. Patiënten  vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Dokters  bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende  behandelopties. Om zo te komen tot de oplossing die het beste bij  iemand past. Behandelingen worden hierdoor efficiënter.   
 
Help de dokter met een goed gesprek nodigt patiënten uit van zich te  laten horen in de spreekkamer. De campagne maakt duidelijk dat de  wensen, angsten en zorgen van mensen er toe doen. De vernieuwde  website begineengoedgesprek.nl geeft heldere tips waarmee mensen zich  kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak. Met deze tips wordt een  goed gesprek gemakkelijker. Bijvoorbeeld door het stellen van de 3 goede  vragen.     
 
Met ?Help de dokter met een goed gesprek ? kunnen professionals hun  patiënten wijzen op het belang van een goede voorbereiding en een goed gesprek in de spreekkamer. De website biedt handige instrumenten en  materialen om Samen Beslissen makkelijker te maken.     
 
‘Help de dokter met een goed gesprek’ is een initiatief van InEen, het  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen  Vereniging (LHV), Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en  Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze partijen werken nauw samen aan  het bevorderen van samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief is  gefinancierd door Zorginstituut Nederland. De boodschap versterkt de  campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( 2016)  van  Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten  (FMS), in samenwerking de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 
 
 
 
 

Kennisinstituut Bier introduceerde op Wereld Diabetes Dag (14 november) de toolkit Diabetes & Alcohol.
Mensen met diabetes willen graag weten hoe ze op een verantwoorde manier alcohol kunnen drinken. Om professionals te helpen goede voorlichting te geven heeft Kennisinstituut een toolkit ontwikkeld over Diabetes & Alcohol.

lees hier meer>>


V&VN Diabeteszorg Symposium

Op 14 maart 2019 organiseert V&VN Diabeteszorg het tweejaarlijkse Diabeteszorg Symposium dat zal plaatsvinden in NBC te Nieuwegein.

 Het symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de 1e en 2e lijn en iedere andere zorgprofessional die de diabeteszorg tot zijn/haar vakgebied rekent. Het symposium stelt zich ten doel om de beroepsdeskundigheid te vergroten en handvatten voor de dagelijkse praktijk van vandaag en morgen aan te reiken.

lees hier meer>>


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>