V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Februari 2019

 

Uitnodiging

Met trots nodigt het bestuur van V&VN PVK/POH jullie uit om naar de jaarlijkse scholing voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in de verpleeghuissetting en setting verstandelijk gehandicaptenzorg te komen.

De commissie heeft een interessant programma samengesteld en we zijn erg blij met de sprekers die we bereid hebben gevonden aan deze scholing mee te werken.

De scholing zal interactief zijn. Naast een aantal plenaire sessies zal er ook een workshop zijn gericht op de specifieke setting.
Gedurende de dag is er voldoende ruimte voor interactie met collega’s uit het land. En er is voldoende ruimte voor casuïstiek en het stellen van vragen tijdens de workshops.

Graag tot 17 april in Ede!

Namens de scholingscommissie,

Anjo Wijckmans
Inge Piels
Petra Dijkstra

informatie en aanmelden>>


Visie op huisartsenzorg 2030: Eerste lijn borgen door samen te zorgen

Ter voorbereiding op de Woudschoten-conferentie Huisartsen 2019, heeft er op initiatief van de NVvPO en V&VN in december een bijeenkomst plaatsgevonden waar zij samen met de NVDA, LV POH GGZ, LNM1L en de NVvPM een eerste stap hebben gezet in het ontwikkelen van een visie op de huisartsenzorg. Vanuit het huisartsenzorgteam-perspectief zijn de kernwaarden voor de huisartsenzorg met elkaar verdiepend uitgewerkt.  

Vanuit dit initiatief is de adviesrapportage: Eerste lijn borgen door samen te zorgen’ ontstaan en aangeboden aan de initiatiefnemers van Visie op de huisartsenzorg 2030. De 6 huisartsenverenigingen (LHV, InEen, NHG, het roer moet om, LOVAH, IOH, LHOV en VPH)  gaven aan ‘blij verrast’ met dit initiatief en met het rapport met overdenkingen en conclusies. De NVvPO, NVDA, V&VN en NVvPM hebben tijdens de conferentie op 21 januari de huisartsenzorgteams vertegenwoordigd.   

 

Aanleiding voor de totstandkoming van de Woudschoten-conferentie is het onvoldoende aansluiten van de rol als huisarts in 2022, bij de actuele ontwikkelingen, zoals verwoord door het NHG en de LHV in ‘Modernisering naar menselijke maat’. Middels het gezamenlijk optrekken van de betrokken huisartsenpartijen wordt de visie op de huisartsenzorg 2030 ontwikkeld. Na het aanbieden van het advies ‘eerste lijn borgen door samen te zorgen’  hebben de huisartsenverenigingen aangegeven gezamenlijk op te willen trekken in het vervolgtraject.

 

lees hier het adviesrapport>>


'Help de dokter met een goed gesprek'

Nieuwe impuls voor Samen Beslissen   

Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met het  campagne-initiatief ??Help de dokter met een goed gesprek. ?? Hiermee  nodigen huisartsen en praktijkondersteuners hun  patiënten uit tot  samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief past binnen de  campagne ??Betere zorg begint met een goed gesprek ?? die in 2016  binnen ziekenhuizen is gestart.     
 
Zorgprofessionals kennen het belang van Samen Beslissen. Behandelingen  slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun  behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste  zorg te komen, hebben huisarts/POH en patiënt elkaar nodig. Patiënten  vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Dokters  bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende  behandelopties. Om zo te komen tot de oplossing die het beste bij  iemand past. Behandelingen worden hierdoor efficiënter.   
 
Help de dokter met een goed gesprek nodigt patiënten uit van zich te  laten horen in de spreekkamer. De campagne maakt duidelijk dat de  wensen, angsten en zorgen van mensen er toe doen. De vernieuwde  website begineengoedgesprek.nl geeft heldere tips waarmee mensen zich  kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak. Met deze tips wordt een  goed gesprek gemakkelijker. Bijvoorbeeld door het stellen van de 3 goede  vragen.     
 
Met ?Help de dokter met een goed gesprek ? kunnen professionals hun  patiënten wijzen op het belang van een goede voorbereiding en een goed gesprek in de spreekkamer. De website biedt handige instrumenten en  materialen om Samen Beslissen makkelijker te maken.     
 
‘Help de dokter met een goed gesprek’ is een initiatief van InEen, het  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen  Vereniging (LHV), Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en  Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze partijen werken nauw samen aan  het bevorderen van samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief is  gefinancierd door Zorginstituut Nederland. De boodschap versterkt de  campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( 2016)  van  Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten  (FMS), in samenwerking de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 
 
 
 
 

 

 

V&VN Diabeteszorg Symposium

Op 14 maart 2019 organiseert V&VN Diabeteszorg het tweejaarlijkse Diabeteszorg Symposium dat zal plaatsvinden in NBC te Nieuwegein.

 Het symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de 1e en 2e lijn en iedere andere zorgprofessional die de diabeteszorg tot zijn/haar vakgebied rekent. Het symposium stelt zich ten doel om de beroepsdeskundigheid te vergroten en handvatten voor de dagelijkse praktijk van vandaag en morgen aan te reiken.

lees hier meer>>


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>