V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws Februari 2018

Scholing V&VN praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
setting verpleeghuiszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
17 april 2018 van 13.30 – 20.00 uur

klik hier voor het programma


 

Expertgroep SSFH werkt aan verdere uitwerking competentieprofiel PVH

In 2016 heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties praktijkondersteuners (POH) nodig hebben en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). De expertgroep bestaat uit de volgende organisaties: LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de V&VN PVK/POH, NVvPO en NVDA.

Na intensief overleg is in het voorjaar 2017 hieruit het herziene competentieprofiel POH voortgekomen.
Naar verwachting zal het nieuwe profiel in het voorjaar van 2018 in concept worden voorgelegd aan betrokken brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige PVH elkaar goed aanvullen. Met de vernieuwde competentieprofielen zijn de inhoud en het niveau van de functie eenduidiger en is duidelijker waarvoor de POH en PVH bevoegd en bekwaam zijn. Voor wie door wil blijven leren, helpt het profiel om te zien welke bijscholings- en doorgroeimogelijkheden er zijn. Opleidingen kunnen dan het nieuwe competentieprofiel gebruiken om de inhoud van de opleiding PVH vast te stellen. Omdat de PVH-opleiding aanvullend is aan de BN2020 (Bachelor of Nursing), duurt het nog enige tijd voordat de eerste PVH’s klaar zijn met hun opleiding. 

Lees hier meer over de voortgang en de Veel Gestelde Vragen


Praat mee over de Arbocatalogus VVT!

De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor  goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers. Daarom vragen wij u 10 minuten van uw tijd om de bijgevoegde 13 vragen te beantwoorden. 

Ga hier naar de vragenlijst over de vernieuwing van de Arbocatalogus VVT. Alvast dank voor uw medewerking!

 

www.arbocatalogusvvt.nl is een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT: ActiZ, BTN, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91, en CNV Zorg & Welzijn.