V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Maart 2019

 

Uitnodiging

Met trots nodigt het bestuur van V&VN PVK/POH jullie uit om naar de jaarlijkse scholing voor praktijkverpleegkundigen werkzaam in de verpleeghuissetting en setting verstandelijk gehandicaptenzorg te komen.

De commissie heeft een interessant programma samengesteld en we zijn erg blij met de sprekers die we bereid hebben gevonden aan deze scholing mee te werken.

De scholing zal interactief zijn. Naast een aantal plenaire sessies zal er ook een workshop zijn gericht op de specifieke setting.
Gedurende de dag is er voldoende ruimte voor interactie met collega’s uit het land. En er is voldoende ruimte voor casuïstiek en het stellen van vragen tijdens de workshops.

Graag tot 17 april in Ede!

Namens de scholingscommissie,

Anjo Wijckmans
Inge Piels
Petra Dijkstra

informatie en aanmelden>>


 

Enquete over POH Ouderen

Ben jij werkzaam als praktijkondersteuner en hou je je bezig met ouderzorg in de eerstelijnszorg? Dan nodigen we je graag uit voor het invullen van de enquête van NVvPO.

Aanleiding van deze enquête
Nederland vergrijst en tezamen met het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, wordt onder andere de ouderenzorg in de eerstelijnszorg steeds complexer. De praktijkondersteuner krijgt steeds meer taken op het gebied van multimorbiditeit en hoogcomplexe ouderenzorg. 
Als beroepsvereniging voor eerstelijnsprofessionals wil de NVvPO met haar ledencirkel POH-ouderen de praktijkondersteuner ondersteunen in - en helpen bij dit maatschappelijke vraagstuk. 
V&VN Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners is gevraagd hierin mee te doen door de enquête onder de aandacht te brengen van onze leden en vervolgens in de ledencirkel/werkgroep de resultaten uit te werken.

Waarom deze enquête invullen?
Door deze enquête in te vullen en jouw kennis en ervaring te delen, krijgt de NVvPO ledencirkel POH-ouderen meer informatie over de achtergrond, opleiding, taken, kennis en behoefte van de praktijkondersteuner die zich bezighoudt met ouderen. En kunnen wij een visie vormen over kwalitatief goed opgeleide POH-ouderen en een advies uitbrengen welke scholing het beste aansluit. 

Klik hier om de vragenlijst te openen.

Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 31 maart 2019 en duurt circa 10 minuten. Mocht je vragen hebben met betrekking tot de enquête dan kun je een mail sturen naar communicatie@nvvpo.nl

 


“Uw mening als zorgverlener telt!"

Voor de CONNECT-studie zijn het Trimbos-instituut en Leids Universitair Medisch Centrum op zoek naar deelnemers. Het doel van deze studie is om een strategie te ontwikkelen en testen die ervoor zorgt dat patiënten vanuit de eerste lijn vaker terecht komen bij bewezen effectieve stoppen-met-roken begeleiding. De strategie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van nationale doelstellingen op weg naar een Rookvrije Generatie. Tijdens een groepsinterview zult u met collega’s praten over de nieuwe strategie.

Wilt u meedenken?
Wij zijn op zoek naar huisartsen, praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners, doktersassistenten, (zelfstandige) stoppen-met-roken coaches en apothekers.

Het groepsinterview zal in de avond plaatsvinden op het Trimbos-instituut (Utrecht) of in het LUMC (Leiden) tussen april en juni 2019. Wij kunnen uw reiskosten vergoeden.

Mail voor meer informatie en/of aanmelding naar connect-studie@trimbos.nl

Mocht u geen deel willen of kunnen nemen aan een groepsinterview, maar bent u wel geïnteresseerd in ons onderzoek en neemt u deel aan een FTO-groep? Wij zoeken ook nog FTO-groepen die in een later stadium mee willen doen aan de pilot (augustus tot oktober 2019) of trial (vanaf januari 2020) waarin de nieuwe strategie wordt getest in de praktijk.

U kunt ook mailen als u geïnteresseerd bent in deelname aan de pilot/trial. Wij zullen te zijner tijd contact met u opnemen en uitgebreidere informatie verstrekken.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: connect-studie@trimbos.nl


Voedings- en Vochttekort: ONZE Zorg!

Eten en drinken je patiënten wel goed? Wat moet je doen bij een vermoeden van ondervoeding? Naar welke mede-professionals kan je doorverwijzen? 
Praat met collega’s en patiënten over de belangrijkste problemen die je op dit moment ervaart bij voedings- en vochttekorten in de zorg en maak het verschil.  
 
 
let op: deelname is op persoonlijke titel. Je vertegenwoordigt dus niet de afdeling

IJken van de spirometer

Voorheen waren er twee mogelijkheden om je spirometer te ijken. De biologische ijking en het ijken met een ijkspuit.

Jarenlang heeft men bij de bij de CASPIR-cursus de aanbeveling gedaan om bij gebrek aan een ijkspuit in ieder geval een biologische ijking uit te voeren. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat dit niet zinvol is. De parameters (volumina en flow) waarop geijkt wordt, kunnen in de tijd bij één persoon dusdanig variëren dat het niet betrouwbaar genoeg is om hier de spirometer mee te ijken.

Wilma Buesink geeft uitleg.

lees meer>>


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>