V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws Juni 2018

 


'3 goede vragen nu ook bij de huisarts

De behoefte aan gedeelde besluitvorming is onverminderd groot. Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (uitkomst meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die wordt aangegeven is dat het over het eigen lijf en leven gaat. Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg om patiënten hiervoor te ondersteunen en uit te nodigen. Op korte termijn komt het materiaal beschikbaar voor de huisartsenzorg. De onderstaande tekst geeft hierover meer informatie.

lees meer


Stageplek gezocht!

Annemiek Groen (regio Drenthe) en Sabyna de Vries(regio Friesland - Noord-Oost Polder) zoeken een stageplek. Kun jij hen helpen?


Aanpassing cursusdata Xpertcursussen

Van enkele Xpertcursussen zijn de data aangepast.
Het betreft:
Xpertcursus Nierinsufficëntie 04 en 11 oktober
Xpertcursus Ouderenzorg 01 en 08 november

 


Helpt u de Long Alliantie Nederland met het ontwikkelen van het meta-plan therapietrouw?

Uit onderzoek is gebleken dat de therapieONtrouw onder COPD-patiënten gemiddeld hoger is dan bij andere patiënten met een chronische ziekte.
Om de therapietrouw van COPD-patiënten te verbeteren, is de LAN bezig met het ontwikkelen van het meta-plan therapietrouw.

Om meer inzicht te krijgen in hoe de hulpverleners therapietrouw bij COPD-patiënten bevorderen, wil LAN één-op-één interviews houden met hulpverleners.

Lees hier hoe u daaraan kunt bijdragen.