V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Scholing V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners setting verpleeghuiszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg

23 maart 2017 van 13.30 – 20.00 uur

Wil jij je kennis verbreden en je verdiepen in onderwerpen uit de ouderenzorg en/of gehandicaptenzorg? Kom dan naar deze scholing waar je in contact komt met collega’s uit het hele land. Er is tijdens de pauze gelegenheid om te netwerken.

Er zijn twee plenaire sessies waar beide settings aan deelnemen. Daarnaast zijn er twee workshops die toegespitst zijn op de setting verpleeghuiszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven