V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Nieuws december 2017

 


Nieuws vanuit de afdeling


Vraag snel bijdrage in scholing aan!

Het kabinet heeft voor de komende vier jaar 320 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholing van medewerkers in de zorg. Een deel hiervan is beschikbaar voor de huisartsenzorg. Check of je in aanmerking komt voor een scholingsbijdrage op SectorplanPlus.nlTussen 28 november en 5 december kan worden ingeschreven voor het eerste deel van dit budget. Vraag dus indien mogelijk snel aan! En let op: de huisarts moet de aanvraag indienen! lees verder...

 


 

Leonie Keizer afgetreden als bestuurslid
 
Afgelopen Algemene Ledenvergadering ben ik, Leonie Keizer, afgetreden als secretaris van de afdeling V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners. Ik ben afgelopen 9 jaar met zeer veel plezier bestuurslid geweest. In 9 jaar is er veel veranderd binnen de functie van POH/PVH en er zullen zeker nog vele veranderingen volgen. Ik ben trots dat ik aan deze ontwikkelingen mijn steentje heb kunnen bijdragen. Na 9 jaar zal het wel even wennen zijn om niet meer zo nauw betrokken te zijn bij de lopende bestuurszaken, maar dit geeft weer ruimte voor nieuwe uitdagingen binnen ons mooie vakgebied. Als actief lid blijf ik zeker nog betrokken bij de afdeling. 

Met collegiale groet,
Leonie Keizer 

Leonie, bedankt!

Namens het hele bestuur en misschien namens alle leden wil ik Leonie heel hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet in de afgelopen jaren als bestuurslid.
Uiteraard vinden wij het heel jammer dat Leonie deze keuze heeft gemaakt en respecteren haar besluit.
We vinden het heel fijn dat Leonie wel als actief lid betrokken blijft.

Namens het bestuur
Gertrud van Vulpen