V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Welkom op de website van V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De beroepsvereniging is dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.
De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Op de website is informatie te vinden over onze afdeling en activiteiten.

Juli 2019

Jaarcongres 2019

Datum: 19 september 2019
Plaats: Amersfoort 

Ook dit jaar willen we u uitnodigen voor het jaarcongres van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dit jaarcongres is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijkgehandicaptenzorg, asielzoekerscentra of de verpleeghuiszorg.

Tijdens deze dag is er een ruime keuze uit workshops met interessante onderwerpen. Zo zijn er workshops over diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, maar ook over dementie, nierfunctiestoornissen, hartfalen en COPD, autisme bij ouderen, advanced care planning, pijnbehandeling en voeding. 

Voor alle informatie over de inhoud, de workshops en de sprekers en om uzelf in te schrijven voor deze dag, die u niet mag missen…….. ga naar: www.scholingpvkpoh.nl


Minister besluit over overgangsregeling voor verpleegkundigen

Op woensdag 5 juni jl heeft minister Bruins zijn besluit bekend gemaakt over de overgangsregeling voor verpleegkundigen.
De overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. De afgelopen jaren heeft V&VN gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor - naast hbo-opgeleide verpleegkundigen - ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister heeft nu besloten tot een brede overgangsregeling, zónder toetsing vooraf. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Lees meer in het nieuwsbericht van V&VN.
 

Vanzelfsprekend is informatie te vinden op www.venvn.nl/beroepsprofielen.


Meer kennis over sport en bewegen

Voldoende bewegen draagt sterk bij aan een betere gezondheid. Preventief, maar ook om ziektelast te verlagen. Kennis over sport en bewegen is daarom essentieel voor het werk in vele domeinen, zoals in de zorg, maar ook binnen gemeenten en onderwijs. Kenniscentrum Sport brengt actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen samen met succesvolle ervaringen uit de praktijk. Kenniscentrum Sportmaakt kennis praktisch bruikbaar en helpt professionals bij hun vraagstukken, keuzes en doelen. Kenniscentrum Sport heeft ook informatie voor de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld met 10 tips voor zorgverleners over samenwerking met sportaanbieders en een hulpmiddel als de Beweegcirkel om het gesprek met patiënten over bewegen te voeren. Maar ook door het aanbieden van workshops, het delen van kennis of het zoeken naar een onderbouwd antwoord op vragen. Meer weten over Kenniscentrum Sport en de mogelijkheden die zij kunnen bieden? Neem dan contact op met Ben van Koningsveld (ben.vankoningsveld@kcsport.nl; 06- 20262125

lees meer>>


Zorgstandaard Tabaksverslaving

Kort geleden is de Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd. V&VN heeft deze standaard geautoriseerd. De twee publicaties zijn hier te downloaden:

Zorgstandaard Tabaksverslaving

Zorgstandaard Tabaksverslaving Bureaukaart


De Mond Niet Vergeten

De mond niet vergeten! zet zich in om de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen thuis te verbeteren. We zijn inmiddels gestart met de landelijk uitrol van ons programma. Op de website van DMNV leest u meer over de laatste activiteiten en relevante nieuwsberichten. 


Hier vind je direct het programma en overige informatie (accreditatie/ kosten), als ook de mogelijkheid voor aanmelden.


Privacy statement:

Als afdeling van V&VN is het privacy statement ook van toepassing op V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners.
Het volledige statement lees je hier>>